Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Transport & Logistiek

specialisatiejaar (TSO)

Het logistieke gebeuren is één van de meest dynamische sectoren. Het is een boeiende wereld waar het gonst van de activiteiten en dit 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. Door haar uitstekende ligging en internationale bereikbaarheid is Limburg één van de economische draaischijven binnen de transport- en logistieke sector. Om te voorzien in de groeiende nood aan speciaal opgeleide medewerkers bieden wij een doelgerichte praktijkopleiding tot logistiek bediende aan. Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van en in nauwe samenwerking met de Limburgse transport- en distributiebedrijven. Ons specialisatiejaar Logistiek en Transport is bestemd voor alle afgestudeerden uit het aso, bso en tso met een economisch gerichte vooropleiding. Wij bieden jonge mensen de kans om zich op één jaar tijd voor te bereiden op onmiddellijke tewerkstelling in administratieve, commerciële en overheidsfuncties in transportgebonden bedrijven.

De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Woensdag wordt voorbehouden voor studieuitstappen, stagebesprekingen, voordrachten van deskundigen, ...

Vak

Uren

Internationale economie en transporteconomie

7

Expeditie en recht

7

Marketing

1

Duurzame logistiek

1

Toegepaste informatica

2

Stage

8 weken

Vaktechnieken

1

Frans

3

Engels

3

Duits

3