Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Economie-Moderne Talen

5de jaar, 6de jaar (Doorstroomfinaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren. Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Daarbovenop krijgen ze een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Doorstroomprofiel

Economie-Moderne Talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Na het aso zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn. Voor de richting Economie-Moderne Talen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het professioneel hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 

 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is mogelijk, maar binnen Economie-Moderne Talen wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Bij de keuze voor academische bacheloropleidingen moet de leerling rekening houden met de gemaakte keuzes in het secundair onderwijs. Voor de richting Economie-Moderne Talen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Gecombineerde studiegebieden

 • Afrikaanse Talen en Culturen
 • International Affairs (E)
 • Oost-Europese Talen en Culturen
 • Oosterse Talen en Culturen
 • Sociaal-Economische Wetenschappen
 • Taal- en Regiostudies

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Bestuurskunde en Publiek Management
 • Business Administration (E)
 • Handelswetenschappen

Politieke en Sociale wetenschappen

 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke Wetenschappen
 • Politieke Wetenschappen en Sociologie
 • Social Sciences (E)
 • Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS)
 • Sociologie

Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen

 • Criminologische Wetenschappen
 • International and European law (E)
 • Rechten

Taal- en Letterkunde

 • Taal- en Letterkunde

Toegepaste Taalkunde

 • Toegepaste Taalkunde

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Wiskunde
4
4
Geschiedenis
1
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Project
1
1
iLearning / Stem
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Nederlands
5
4
Academisch Nederlands
1
Engels
3
3
Academisch Engels
1
Frans
3
3
Duits
2
2
Economie
4
3
Bedrijfswetenschappen en recht
1
1