Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Handel

5de jaar, 6de jaar (TSO)

In principe kan iedere jongere instromen in deze studierichting. Jongeren uit het tweede leerjaar met basisoptie ‘Handel’ hebben al een voorproefje gehad. In deze afdeling staan vooral de handelsvakken centraal. Het derde jaar werkt aan een ondernemingsproject. Dit project leert je concreet wat ondernemen inhoudt: hoe je een bedrijf moet opstarten, een logo ontwerpen, sponsors zoeken, een businessplan opstellen enz. In onze ‘onderneming’ kiezen we voor eerlijke handel
met producten van de wereldwinkel. De winst van het project wordt geschonken aan een goed doel. In het vierde jaar werken de leerlingen in groepjes in een ‘virtueel kantoor’. Elk groepje neemt een deeltaak op zich (aankoop, verkoop, receptie, magazijn, boekhouding). Dit project is een perfecte voorbereiding op verdere studies. De specifieke handelsvakken worden aangevuld met een algemeen vormend pakket waarin wiskunde, informatica en talen de nodige aandacht krijgen.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
3
3
Duits
2
2
Wiskunde
2
2
iLearning
Dactylo / Toegepaste informatica
Toegepaste informatica
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Richtingsvakken
Boekhouden
Toegepaste economie
Algemene economie
2
Toegepaste economie & boekhouden
8
5
Recht
2
3
Stage (4 weken in 5 en 6)