Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

6 Economie-Moderne Talen

6de jaar (ASO)

Leerlingen met interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en talent voor vreemde talen vinden hier hun gading. Algemene en sociale economie, bedrijfswetenschappen en juridische wetmatigheden staan op het programma. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden niet alleen door een stevige
dosis grammaticale onderbouw maar ook door contact met anderstaligen. Je leert zelfstandig werken en ondernemen en dat zowel in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Uitwegen

Deze brede algemene studierichting bereidt voor op hogere studies aan een universiteit of hogeschool.

6e
6e
Algemene vakken
Wiskunde
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Keuzevak: Statistiek of Informatica
1
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
-
Richtingsvakken
Nederlands
4
Engels
4
Frans
4
Duits
3
Economie
4
Onderzoekscompetentie economie
1