Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

6 Economie-Wiskunde

6de jaar (ASO)

Heb je in de tweede graad economie gevolgd, dan is economie-wiskunde een logisch vervolg van je opleiding. In deze studierichting vormen economie en  wiskunde het hoofdbestanddeel.

Het vak economie bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen. Voor algemene economie bestudeer je prijsvorming, vorming en verdeling van inkomens, economische groei, aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer, conjunctuurschommelingen, de inflatie, ...

In bedrijfswetenschappen gaat alle aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de kostenbeheersing, voorraad- en kwaliteitscontrole..

In het vak wiskunde komen algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening aan bod.

Vooropleiding: je hebt in de tweede graad aso best een richting met vijf uren wiskunde gevolgd. Ben je heel goed voor wiskunde en heb je in het tweede jaar van de tweede graad maar vier uren wiskunde gehad? Geen enkel probleem want elke middag staan twee leerkrachten wiskunde klaar om je eventuele structurele tekorten weg te werken.

Uitwegen

Deze studierichting bereidt je uitstekend, maar niet uitsluitend voor op economische studierichtingen in het hoger onderwijs (bachelor en master). Er ligt een brede waaier van mogelijkheden voor je open.

6e
6e
Algemene vakken
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Duits
1
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Geschiedenis
2
Toegepaste Informatica
1
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
-
Richtingsvakken
Wiskunde
6
Economie
4
Onderzoekscompetentie economie
1