Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Humane Wetenschappen

5de jaar, 6de jaar (ASO)

Ben je geïnteresseerd in cultuur in de ruimste zin van het woord, in het gedrag van de mens, zijn sociale en psychische context, dan hoor je thuis
in humane wetenschappen. Je leert een kritische houding aan te nemen tegenover het functioneren van de persoon als individu en als groepslid.

In het vak gedragswetenschappen krijg je psychologie en sociologie. Het vak cultuurwetenschappen besteedt aandacht aan economie, politiek, religie,
recht, kunst en filosofie. Bovendien train je je communicatieve vaardigheden in de taalvakken en leer je zelfstandig en in groep te werken.

Uitwegen

Deze brede algemene studierichting bereidt voor op hogere studies aan een universiteit of hogeschool.

Vak

Uren 1e lj

Uren 2e lj

Cultuurwetenschappen

4

4

Gedragswetenschappen

4

4

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

1

1

Wiskunde

2

2

Keuzevak: Statistiek of Informatica

1

1

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2