Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Moderne wetenschappen

2de jaar (ASO)

Wil je graag het netwerk van onze hedendaagse samenleving ontdekken, dan is Moderne Wetenschappen zeker en vast een juiste studiekeuze voor jou. In deze veelzijdige studierichting ligt het accent op talen en wetenschappen.

Daarnaast zet onze school ook exclusief in op ‘iLearning’ en ‘ondernemen’, waardoor deze studierichting zich duidelijk onderscheidt van andere studierichtingen.

De talen Nederlands, Frans en Engels komen uitgebreid aan bod. Je taalgevoel wordt hierdoor aangescherpt en je communicatievevaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) worden verder ontwikkeld.

Naast het mooie taalaanbod krijg je een degelijk en uitdagend pakket wiskunde mee. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden aangevuld met wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie.

Heb je een sterke interesse voor creatieve technieken en ICT, dan zal je het exclusieve en toekomstgerichte aanbod ‘iLearning en ondernemen’ zeker weten te smaken. Je wordt immers ondergedompeld in de wereld van het innovatief en grensverleggend leren? Je leert competenties ontwikkelen als probleemoplossend
vermogen, communicatie, teamwork, initiatief nemen, ... Kortom, essentiële competenties die de sleutel vormen voor je toekomst.

Vak

Uren

iLearning

3

Ondernemen

1

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Socio-Economische initiatie

2

Wetenschappelijk werk

2

Techniek

2

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2