Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Polyvalent Bediende

specialisatiejaar (TSO)

Het economisch landschap in Limburg wordt gekenmerkt door het groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen. Vaak zijn deze bedrijven op zoek naar polyvalent opgeleide administratieve bedienden, die een volwaardige ondersteuning kunnen bieden op administratief en beleidsniveau. Sedert meerdere jaren werkt de Provinciale Handelsschool Hasselt dan ook samen met het lokale bedrijfsleven om jonge mensen op te leiden tot deze ‘all round’ functie. Het specialisatiejaar KMO-Administratie is bestemd voor alle afgestudeerden uit het aso, bso en tso met een economisch gerichte vooropleiding en een ruime interesse voor het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden en van beleidsinzichten.

De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Woensdag wordt voorbehouden voor studieuitstappen, stagebesprekingen, voordrachten van deskundigen, ...

Vak

Uren

Financieel en commercieel kmo-beleid

4

Boekhouden

4

Sociaal recht

2

Economisch recht: Bank, beurs, verzekeringen en immobiliën

4

Toegepaste informatica

2

Stage

8 weken

Vaktechnieken

1

Nederlands

3

Frans

3

Engels

3

Duits

2