Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Zorgbeleid Handelsschool

Algemeen zorgbeleid 1ste graad

 • We starten het schooljaar met een kennismakingsklassenraad. De beginsituatie van elke leerling wordt besproken met de leerkrachten van de klas. De zorgen die gemeld zijn tijdens het intakegesprek bij inschrijving nemen we mee.
 • Er zijn 4 georganiseerde oudercontacten: einde oktober, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en einde schooljaar.
 • Er zijn protocollen betreffende pestbeleid, spijbelbeleid, drugsbeleid.
 • Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de individuele leerling werken we met differentiatie. Er wordt remediëring of verdieping aangeboden om deze differentiatie extra in te vullen.

Mijn kind heeft specifieke onderwijsnoden, en nu?

Tijdens de intakegesprekken worden de onderwijsnoden aangehaald. Deze noden worden verder besproken met leerlingenbegeleiding en directie. Indien nodig zal het CLB of een andere externe partner erbij betrokken worden. Zodra de specifieke aanpak voor zoon/dochter bekend is, wordt deze doorgegeven aan de leerkrachten.

 • Tijdens het schooljaar is er oog voor de leerling, zowel op gebied van kennis, maar ook wat betreft gedrag, … Bij eventuele bezorgdheden kan er een analyse gemaakt worden van de gedrags-, leer- of ontwikkelingsproblemen. Bij de verder bespreking van de aanpak zullen de ouders gecontacteerd worden. Deze redelijke aanpassingen kunnen betrekking hebben op cognitief, medisch , psychosociaal of familiaal vlak.

·         Opstart dossier, samen met het ondersteuningsnetwerk.

 • Eventuele doorverwijzing naar particuliere hulp

 

 

Welke hulp krijgt mijn kind bij een leerprobleem/ ontwikkelingsprobleem?

 • Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats tussen ouders, leerlingenbegeleiding, CLB en ondersteuningsnetwerk. Deze communicatie verloopt via persoonlijk gesprek, e-mail, smartschool,telefonisch, … De gesprekken zijn zowel school- als oudergestuurd.
 • Ernstige lees- en spellingsproblemen
  • Er is een taalproject dat ondersteund wordt door het ondersteuningsnetwerk. Er wordt een continuïteit voorzien van maatregelen over de 6 jaren heen.
  • Gebruik van ondersteuningssoftware (Sprint) wordt volledig ondersteund en begeleid door leerlingenbegeleider, taalcoördinator en ondersteuningsnetwerk.
 • Ernstige rekenproblemen
  • Er worden redelijke aanpassingen aangeboden bij dyscalculie. Dit wordt verwerkt in een individueel handelingsplan.
 • ADHD
  • Wiebelkussens en tangles
  • ….
 • Autisme
  • Op niveau van basiszorg worden er individuele banken, tangles, gehoorbeschermers, zitkussens aangeboden.
  • Voorziening van time-in en time-out.
  • Individueel handelingsplan (GPS voor ASS)
  • Do’s en don’ts  over de jaren heen.
  • Mogelijkheid voor psycho-educatie door ondersteuningsnetwerk.
  • Gebruik van time-timers en visualisatie van dag-lijnen.
  • Study-buddy systeem

Heb je vragen over ons zorgbeleid of heb je specifieke noden?

Contacteer ons.

heidi.melotte@limburg.be