Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

# Projecten en leeractiviteiten

"The proof of the pudding is in the eating."

Leren buiten de traditionele lessen is minstens even belangrijk dan in de klas. De Handelsschool geeft leerlingen de kans om via tal van projecten ervaring in de ondernemerswereld op te doen.

iLearningOndernemersweek, Business English, Leren typen

Ondernemersweek

In de week voor de paasvakantie dompelen de leerlingen van de derde graad aso zich onder in de wereld van de ondernemers. De inhoud van ondernemerschap en wat werknemers en leidinggevenden doen, wordt tijdens deze week duidelijk. Het ene jaar werken de leerlingen rond circulaire economie, het andere jaar spitsen ze zich toe op duurzame economie, politieke economie of internationale economie…

Gedurende één dag tijdens deze week lopen de leerlingen ook effectief mee met een ondernemer tijdens de “shadowday”.

Op het einde van de ondernemersweek delen de leerlingen hun opgedane ervaringen tijdens een fel gesmaakte workshopdag.

Business English

We vinden … zaakvoerders.

Business English vind je onder meer terug in de studierichtingen “Handel”, “Secretariaat-Talen”, “Economie Moderne Talen”, “Taal en Communicatie” en “Se-n-Se Transport en Logistiek”.

Blind typen

Blind typen is vandaag, net zoals twintig jaar geleden een troef op je CV.

Blind typen is vandaag, net zoals twintig jaar geleden een troef op je CV. Leerlingen op de Handelsschool krijgen de kans om blind te leren typen! In de derde graad maakt tienvingerig blind typen deel uit van het leerprogramma. De leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen blind leren typen via een gratis cursus die onze school aanbiedt op woensdagnamiddag van 12.20 uur tot 14.00 uur. De lessen starten op 8 september.