Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Teamteaching

In het eerste jaar van de eerste graad kan je een andere manier van onderwijs leren kennen dan je tot nu toe gewoon was: teamteaching. Dat betekent bijvoorbeeld dat je soms gelijktijdig van twee leerkrachten les krijgt of tijdens een groepsopdracht nu eens door de ene, dan weer door de andere leraar gecoacht wordt.

Je werkt in een sfeer van openheid en vertrouwen. Dankzij duidelijke afspraken en talrijke boeiende activiteiten rond groepsvorming zal je je goed voelen in je klas en betere schoolresultaten bereiken.

Teamteaching betekent echter ook meer verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces opnemen. Om je hiermee te helpen krijg je een weekplanner, die je herinnert aan de volgende belangrijke aandachtspunten:

  • Wat moet ik afgewerkt hebben?
  • Waaraan mag ik werken?
  • Hoe schat ik mij voor welk onderdeel in?
  • Welk didactisch materiaal heb ik nodig?
  • Krijg ik een toets of een taak en zo ja wanneer?
  • Heb ik de eindtermen die hieraan verbonden zijn bereikt?
  • Vindt de leerkracht ook dat ik de eindtermen heb bereikt?
  • Wat is de feedback van de leerkracht?

Het is de bedoeling dat je vanuit je eigen interesses op pad gaat om de eindtermen te behalen. Dit doe je op je eigen tempo met verschillende oefeningen, thema’s en projecten. Kortom, je gaat zelf op zoek en leert jezelf inschatten.

Teamteaching houdt ook in dat je ouders, dankzij regelmatige contacten met je leerkrachtenteam, perfect op de hoogte zullen zijn van je leerproces.