Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

1B

1ste jaar (B-stroom)

In de eerste graad laten we je kind langzaamaan kennismaken met het secundair onderwijs.

Er komen heel wat dingen terug die ze al kennen, waardoor de overgang van lager naar secundair onderwijs een stuk vlotter verloopt.

Om elkaar beter te leren kennen, starten we het schooljaar met een kennismakingsweek. Tijdens deze dagen zal er veel aandacht geschonken worden aan het welbevinden van elke leerling.

Naast het welbevinden vinden we het ook zeer belangrijk dat elk kind een keuze kan maken in zijn/haar interessegebied.

Zo breiden we het studieaanbod vanaf september 2020 uit en kan de leerling naast het succesvolle iLearning een keuze maken uit  STEM, Ondernemen, Talen en exploratie.

De Handelsschool is een ondernemende school. Uit ervaring weten we dat ondernemende mensen hun mannetje beter kunnen staan als volwassenen. Daarom leggen we als Handelsschool ook de nadruk op het ondernemend leren en het ondernemend leven. Dit leren en leven hebben we verankerd in ons pedagogisch project, ons Teamteachen. Sinds twee jaar passen we in de Handelsschool in de eerste graad deze methode van onderwijzen toe

Deze teamteaching is een groot succes, zowel bij de leerlingen als voor de leraren. Leerlingen groeien en leren sneller en ze leren zelf verantwoordelijkheid opnemen voor hun leerproces.

We zijn een zeer actieve en ondernemende school. Zo zal jouw kind onder begeleiding van zijn leercoachen de vrijheid krijgen om te leren ondernemen. We gaan onze leerlingen de vaardigheden leren om het eigen leven in handen nemen.

Basisvorming

27

Levensbeschouwelijk

2

AV Frans

1

AV Lichamelijke opvoeding

2

AV Muzikale opvoeding

1

AV Plastische opvoeding

1

AV Aardrijkskunde (MAVO)

1

AV Geschiedenis (MAVO)

1

AV Natuurwetenschappen + STEM

3

AV Nederlands

4

AV Wiskunde + STEM

4

TV Techniek + STEM

6

AV ICT/AV economie

1

Differentiatie

5

Remediëring/verdieping

1

Verkennend project (Keuze) *

4

* De uren verkennend project kunnen naar keuze ingevuld worden met de vakken: Ondernemen, Talen, iLearning, STEM en Exploratie.