Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

De Handelsschool, open voor alle jongeren

Met haar brede waaier van opleidingen op aso-, bso- en tso-niveau bekleedt de Provinciale Handelsschool een unieke plaats op de Limburgse onderwijsmarkt.

We bieden jongeren een degelijke economisch gerichte opleiding aan. Onze leerlingen kunnen kiezen uit een groot aanbod aan studierichtingen met een duidelijk en specifiek handelsprofiel. In die optiek kaderen ook de bedrijfsbezoeken, de stages voor alle leerlingen van de derde graad bso en tso, de lessen bedrijfsbeheer, de mini-onderneming, het virtueel kantoor, de vier unieke specialisatiejaren op Se-n-Se niveau, het managementspel, de secretariaatsdagen, …

Onze school leidt ondernemende jongeren op die van aanpakken weten en die initiatief durven nemen. Hedendaags en toekomstgericht onderwijs vormen daarvoor de basis. De Handelsschool besteedt veel aandacht aan de kennis van vreemde talen, wat in onze grensregio met zijn internationale contacten een must is. De school beschikt over een draadloze campus, een uitgebreid computernetwerk, laptops en vaklokalen met computerhoeken, zodat elke leerling met een eigen PC de lessen kan volgen of surfen op het internet. Themaweken, projecten, uitwisselingen, buitenlandse reizen en taalstages verruimen de blik van onze leerlingen. Ze leren met elkaar in een andere omgeving omgaan en vakoverschrijdend te werken. Initiatieven die bovendien de creativiteit bij onze leerlingen aanzwengelen.

De Handelsschool staat open voor alle jongeren uit de diverse geledingen van de samenleving. Jongeren worden begeleid op hun weg naar volwassenheid. Centrale uitgangspunten daarbij zijn : eerbied voor andersdenkenden, verdraagzaamheid en beleefdheid in gedrag en houding. Geregeld vinden leerlingen bij ons een nieuwe adem, waardoor ze terug met zin naar school gaan. Inschrijvingen op latere datum op vraag van ouders én jongeren kunnen vaak na een intakegesprek. In de mate van het mogelijke zoeken we een oplossing voor de leerlingen in kwestie.

Jongeren met leermoeilijkheden worden individueel geholpen. Via een efficiënte remediëring brengt de school ze tot het vereiste niveau, zodat ze moeiteloos kunnen aansluiten bij de gewone lessen. Leerlingen met socio-emotionele problemen kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiders of worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

De democratische ingesteldheid van de school manifesteert zich in de toegankelijkheid van de directie én het lerarenkorps. Leerlingen ondervinden weinig drempels wanneer ze met het personeel een dialoog willen aangaan. De leerlingenraad blijft uiteraard het formele orgaan waarbij leerlingen kunnen deelnemen aan de democratische besluitvorming op school. Via de ouderraad wordt de stem van de ouders gehoord.

Kom eens langs

Meer weten over de school of onze studierichtingen? Maak gerust een afspraak met onze school.