Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Afgelopen maandag vond er een groot klimaatdebat plaats in onze school. Het debat werd gevoerd door niemand minder dan Steven Vandeput (NVA), Kris Verduyckt (Sp-a), Johan Danen (Groen), Laurence Libert (Open VLD), Lode Ceysens (CD&V), Kim De Witte (PVDA) en de klimaatdeskundige Professor Jan Colpaert (UHasselt). Het werd een boeiend debat waarin klimaat en mobiliteit de hoofdthema's waren. De leerlingen luisterden geboeid naar de standpunten van de politici en legden de politici met enkele kritische vragen ook het vuur aan de schenen.