Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

3-4 Humane Wetenschappen

3de jaar, 4de jaar (Doorstroomfinaliteit)

Humane wetenschappen is een specifieke studierichting voor jongeren die een uitgesproken interesse hebben in mens en samenleving.

Het is de enige wetenschappelijke studierichting die het diepst ingaat op cultuur- en gedragswetenschappen met het oog op verder studeren in het hoger onderwijs en op universitair niveau.

Jij bent geïnteresseerd in:

  • hoe mensen met elkaar omgaan
  • waarom mensen doen wat ze doen
  • hoe een groep werkt
  • hoe culturen ontstaan en evolueren
  • en hoe dit alles op een wetenschappelijke manier benaderd wordt.

Wat leer je?

Menswetenschappen

De mens is een psychisch en sociaal wezen. Bij menswetenschappen ga je dieper in op de psychologie van mensen.

Cultuurwetenschappen

Een groep mensen vormen een cultuur of een stroming in de maatschappij. je gaat dieper in op hoe mensen ondermeer functioneren in een cultuur.

Communicatie

Je leert vanuit een gedrags- en cultuurwetenschappelijke benadering te kijken naar individu (de mens) en de samenleving (cultuur).

Kritisch leren kijken

Je leer kritisch kijken naar evoluties in de maatschappij: de invloed van sociale media op onze cultuur en de mensen is hiervan één thema.

3e
4e
3e
4e
Algemene vakken
Nederlands
5
4
Engels
3
3
Frans
3
3
Wiskunde
4
4
Natuurwetenschappen
2
3
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
iLearning / Stem
2
2
Project
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Kunst, cultuur en filosofie
2
2
Gedrags- en sociale wetenschappen
3
3

Wat na Humane wetenschappen?

Humane wetenschappen is een erg boeiende studierichting waar je later nog veel kanten mee uit kan. Je stroomt normaal gezien door naar het hoger onderwijs. Leerlingen studeren logischerwijs door voor psycholoog, coach, HR-medewerker, leraar, zorgkundige, socioloog, communicatie, marketing en andere beroepen waar je veel in contact komt met mensen of hun gedragingen belangrijk zijn.