Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Applicatie- en databeheer

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket informaticawetenschappen. Ze maken een modulair ontwerp voor een softwaretoepassing gebaseerd op een concrete probleemstelling. Ze implementeren softwaremodules volgens concrete specificaties op een manier die herbruikbaarheid en samenwerking bevordert. Ze testen hun implementatie om eventuele fouten te identificeren en op te lossen. Verder maken de leerlingen kennis met de opbouw en werking van databanken, computers en netwerken.

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding beschrijvende statistiek aan bod. Zo ontwikkelen de leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten.

De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. 

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie functioneel digitaal ondersteuner gerealiseerd. De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven cloud- en serveromgeving, standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur. Zo faciliteert en ondersteunt hij digitale processen van organisaties en afdelingen en garandeert hun cyberveiligheid.

Deze richting wordt in schooljaar 2023-2024 ingericht in het 5de jaar. Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt deze richting ook in het 6de jaar ingericht. De richting Informaticabeheer wordt in schooljaar 2023-2024 enkel nog ingericht in het 6de jaar.

Leerlingen maken hun eigen webshop

Laptops

Voor deze richting huren leerlingen een laptop van de school.

Programmeren

Wij leren onze studenten programmeren in Visual Studio. Na een grondig traject rond analyse en flowcharts gaan we van start met C++. In het zesde programmeren we in C-sharp.

Websites

Naast klassiek programmeren leren de leerlingen in Informaticabeheer ook websites bouwen. Als eindwerk maken de leerlingen een volwaardige website met webwinkel. We werken hiervoor met HTML, CSS, Javascript, PHP en MYSQL.

Doorstroomprofiel

Applicatie- en databeheer is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Applicatie- en databeheer situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde - Informatiemanagement en multimedia
  • Industriële wetenschappen en Technologie - Toegepaste informatica: Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement, Systemen en netwerkbeheer 

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

 

Lessentabel

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
3
3
Engels
2
2
Frans
2
2
Wiskunde
4
4
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Project
1
1
Financiële geletterdheid
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
iLearning / Stem
1
1
Webontwikkeling
4
4
Software
6
5
Hardware en netwerken
2
2