Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Bedrijfsorganisatie

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket uit de algemene economie. Ze verwerven inzicht in elementen van macro- en micro-economie en kunnen historische gebeurtenissen relateren aan economische begrippen. Ze verwerven ook inzicht in de complexiteit van managementbeslissingen in relatie tot externe factoren zoals wetgeving of concurrentiepositie.De leerlingen maken kennis met enkele wiskundige aspecten van financiële producten uit het bank- en verzekeringswezen. Zo komen enkelvoudige en samengestelde intrest, gelijkwaardige rentevoeten en annuïteiten aan bod.Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent gerealiseerd. De boekhoudkundig assistent voert administratieve, boekhoudkundige en financiële verrichtingen en handelingen uit en houdt daarbij rekening met de geldende regelgeving en het beleid van de organisatie om zo het boekhoudkundig en financieel beheer administratief te ondersteunen. Hij codeert, boekt de documenten in en doet de afstemmingscontrole op de bankrekeningen. Daarnaast controleert en registreert hij de inkomsten en uitgaven van de onderneming volgens de procedures. Hij bereidt de wettelijke fiscale en sociale aangiften voor en beheert de database van klanten- en leveranciersdossiers. De boekhoudkundig assistent treft voorbereidingen in functie van het bepalen van het (deel)budget en bereidt de elementen van facturatie voor. Hij bereidt boekhoudkundige aspecten van de personeelsdossiers voor en houdt de kas/contanten op orde. Ook de controle en afstemming van documenten voor de verwerking in het boekhoudsysteem behoort tot zijn takenpakket. De boekhoudkundig assistent bereidt de thesaurieverrichtingen voor. Hij werkt oplossings- en doelgroepgericht en is altijd alert voor fraude. Het beheren van boekhoudkundige dossiers vergt een individuele aanpak en flexibiliteit.

Daarnaast worden in deze studierichting ook competenties van de beroepskwalificatie HR-assistent gerealiseerd. De HR-assistent informeert het personeel, verzorgt de opvolging en het administratief beheren van personeelsdossiers. Hij houdt daarbij rekening met de geldende regelgeving en het HR-beleid van de organisatie om een efficiënt personeelsbeheer te ondersteunen en uit te voeren. De HR-assistent organiseert en ondersteunt het proces van werving en selectie. Hij maakt individuele dossiers van werknemers aan, volgt ze op en voert updates door rekening houdend met de actuele wetgeving. Daarnaast vertaalt de HR-assistent opleidingsbehoeften en -noden naar opleidingsinitiatieven. Ook het actualiseren en uitwerken van documenten om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen behoort tot zijn takenpakket. Hij licht het personeel in over de sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie en verzorgt de praktische organisatie van de sociale verkiezingen. De HR-assistent volgt de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties op. Hij verwelkomt nieuwe werknemers, bevordert hun integratie, voert correct de loongegevens in en beheert het volledige personeelsbestand. Bij de uitvoering van zijn takenpakket is oplossings-, doelgroepgericht en loyaliteit ten aanzien van de organisatie belangrijk.

Doorstroomprofiel

Bedrijfsorganisatie is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Bedrijfsorganisatie situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
3
3
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
iLearning / Stem
1
1
Project
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Economie
4
4
Bedrijf & Organisatie
3
3
Human Resource Management
2
2
Functionele ICT
1
1