Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Bedrijfswetenschappen

5de jaar, 6de jaar (Doorstroomfinaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Ze verdiepen zich ook uitgebreid in bedrijfswetenschappen en recht: ze leren over de werking en ontwikkeling van een bedrijf of organisatie als geheel door het bestuderen van de functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang. Ze ontwerpen een eigen ondernemingsconcept op basis van de verworven inzichten. Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

In informaticawetenschappen verdiepen de leerlingen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en die passen ze zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Doorstroomprofiel

Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Bedrijfswetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Bedrijfswetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Gecombineerde studiegebieden

 • International Affairs (E)
 • Sociaal-Economische Wetenschappen

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Bestuurskunde en Publiek Management
 • Business Administration (E)
 • Handelswetenschappen

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
3
4
Academisch Nederlands
1
Engels
3
2
Academisch Engels
1
Frans
2
2
Wiskunde
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Project
1
1
iLearning / Stem
2
Informaticawetenschappen
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Economie
4
3
Bedrijfswetenschappen en recht
4
4