Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Economie-Wiskunde

5de jaar, 6de jaar (Doorstroomfinaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Doorstroomprofiel

Economie-Wiskunde is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (aso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Na het aso zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn. Voor de richting Economie-Wiskunde situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het professioneel hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Architectuur

 • Interieurvormgeving
 • Landschaps- en Tuinarchitectuur
 • Toegepaste Architectuur

Gecombineerde studiegebieden

 • Digital Design and Development

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement

Industriële Wetenschappen en Technologie

 • Audiovisuele Technieken
 • Autotechnologie
 • Bouw
 • Chemie
 • Digital Arts and Entertainment
 • Digital Arts and Entertainment (E)
 • Ecotechnologie
 • Elektromechanica
 • Elektronica-ICT
 • Energiemanagement
 • Energietechnologie
 • Facility Management
 • Grafische en Digitale Media
 • Houttechnologie
 • Industrieel Productontwerpen
 • Integrale Veiligheid
 • Luchtvaart
 • Modetechnologie
 • Multimedia & Communication Technology (E)
 • Multimedia en Communicatietechnologie
 • Ontwerp- en Productietechnologie
 • Textieltechnologie
 • Vastgoed
 • Zorgtechnologie

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is mogelijk, maar binnen Economie-Wiskunde wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Bij de keuze voor academische bacheloropleidingen moet de leerling rekening houden met de gemaakte keuzes in het secundair onderwijs. Voor de richting Economie-Wiskunde situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Architectuur

 • Architectuur
 • Interieurarchitectuur

Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

 • Business Studies (E)
 • Economische Wetenschappen
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 • Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Toegepaste Economische Wetenschappen: bedrijfskunde
 • Toegepaste Economische Wetenschappen: economisch beleid

Gecombineerde studiegebieden

 • International Affairs (E)
 • Sociaal-Economische Wetenschappen

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Bestuurskunde en Publiek Management
 • Business Administration (E)
 • Handelswetenschappen

Industriële Wetenschappen en Technologie

 • Engineering Technology (E)
 • Industriële Wetenschappen

Productontwikkeling

 • Productontwikkeling

Politieke en Sociale wetenschappen

 • Politieke Wetenschappen
 • Politieke Wetenschappen en Sociologie
 • Social sciences
 • Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS)
 • Sociologie

Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen

 • Criminologische Wetenschappen
 • International and European law (E)
 • Rechten

Toegepaste wetenschappen

 • Ingenieurswetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen (KMS)
 • Ingenieurswetenschappen: Architectuur
 • Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
 • Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen
 • Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie
 • Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
 • Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie
 • Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
 • Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde
 • Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
 • Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde
 • Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Verkeerskunde

 • Mobiliteitswetenschappen

Wetenschappen

 • Computerwetenschappen
 • Fysica
 • Fysica en Sterrenkunde
 • Informatica
 • Wiskunde

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
3
4
Academisch Nederlands
1
Engels
3
2
Academisch Engels
1
Frans
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Geschiedenis
1
2
Project
1
1
iLearning / Stem
2
Informaticawetenschappen
2
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Wiskunde
6
6
Economie
4
3
Bedrijfswetenschappen en recht
1
1