Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Internationale Handel en Logistiek

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket uit de algemene economie. Ze verwerven inzicht in elementen van macro- en micro-economie en kunnen historische gebeurtenissen relateren aan economische begrippen. Ze verwerven ook inzicht in de complexiteit van managementbeslissingen in relatie tot externe factoren zoals wetgeving of concurrentiepositie.De leerlingen maken kennis met enkele wiskundige aspecten van financiële producten uit het bank- en verzekeringswezen. Zo komen enkelvoudige en samengestelde intrest, gelijkwaardige rentevoeten en annuïteiten aan bod.Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie medewerker (inter)nationaal goederenvervoer gerealiseerd. De medewerker (internationaal) goederenvervoer verwerkt aangeleverde gegevens en documenten administratief binnen uitgewerkte procedures door het verzamelen, sorteren en registeren van gegevens in het beschikbare softwaresysteem binnen bedrijven voor internationale handel. Het gaat daarbij om transport- en douanedocumenten, certificaten en andere documenten noodzakelijk voor het vervoer. Hij ondersteunt de informatie- en goederenstroom optimaal door de documentenstroom betreffende import, export en transit van goederen op te volgen. Hij legt een dossier aan bij invoer, over- en opslag, doorvoer en uitvoer van goederen en zorgt voor de administratieve formaliteiten ter ondersteuning van de opslagplaats. Hij geeft informatie door aan klanten en interne diensten over de stand van zaken van de toegewezen dossiers, communiceert vlot met hen en gaat vertrouwelijk om met de gegevens. Hij is constant aandachtig, nauwkeuring en precies bij de opmaak en opvolging van documenten en springt correct om met cijfermateriaal. 

Doorstroomprofiel

Internationale Handel en Logistiek is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Internationale Handel en Logistiek zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Assistent (Inter)nationaal Goederenvervoer
 • Hulpdeclarant

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebiede

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
3
3
Duits
2
2
Wiskunde
3
3
iLearning / Stem
1
1
Project
1
1
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Economie
4
4
Logistiek
3
3
Functionele ICT
1
1