Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Onthaal en Recreatie

5de jaar, 6de jaar (Arbeidsmarktfinaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie onthaalmedewerker gerealiseerd. De onthaalmedewerker ontvangt, informeert en onthaalt bezoekers en houdt daarbij rekening met de richtlijnen en de procedures van de organisatie. Hij werkt integer en kostenbewust met oog voor de veiligheid en het welzijn van de bezoekers. De onthaalmedewerker organiseert de onthaalruimte. Hij vervolledigt documenten, behandelt klachten op een professionele manier en geeft die door. Het takenpakket wordt uitgeoefend met de nodige flexibiliteit, ook wat de werktijden (dag, avond en weekend) betreft.

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie recreatief medewerker gerealiseerd. De recreatief medewerker ondersteunt de verantwoordelijke bij de voorbereiding en het veilige en vlotte verloop van de activiteiten binnen het recreatieve aanbod van bijvoorbeeld attractieparken, recreatieparken, campings en musea. Hij informeert en communiceert over het aanbod, mondeling en schriftelijk, in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Hij werkt in team, beschikt over sociale vaardigheden en past de activiteiten aan de wensen, mogelijkheden en beperkingen van verschillende doelgroepen aan. Hij past de voorgeschreven (veiligheids)procedures zeer nauwkeurig toe. Hij ruimt de locatie en het materiaal op en voert er basisonderhoud aan uit. Hij is creatief en heeft kennis van diverse ontspannings- en recreatieactiviteiten, technieken voor handvaardigheid en lichaamsexpressie. De taken zijn vaak seizoensgebonden en kunnen in het binnen- en buitenland doorgaan.

Doorstroomprofiel

Onthaal en Recreatie  is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Onthaal en Recreatie zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

  • Animator
  • Host
5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
2
1
Engels
2
2
Frans
1
2
Duits
2
1
Project Algemene Vakken
4
4
Wiskunde / Wetenschappen
2
2
iLearning / Stem
1
1
Project
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Onthaal
3
2
Recreatie
3
2
Stage
7
11