Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Taal en Communicatie

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), pragmatiek, sociolinguïstiek en voor Duits ook naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen) en Landeskunde.Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie polyvalent taal- en communicatieassistent gerealiseerd. De polyvalent taal- en communicatieassistent ondersteunt de realisatie van communicatieprojecten en -acties en houdt daarbij rekening met het communicatiebeleid van de organisatie om het communicatieplan te helpen realiseren. De polyvalent taal- en communicatieassistent ondersteunt de ontwikkeling van communicatiemiddelen en  -evenementen. Daarnaast beheert hij informatie, data en de inhoud van websites. Hij consulteert ook het gebruik van sociale media-toepassingen. De uitvoering van die taken vraagt flexibiliteit en samenspraak met de leidinggevende. De polyvalent taal- en communicatieassistent werkt meestal in een dag-systeem en in een kantooromgeving.

Deze richting wordt in schooljaar 2023-2024 ingericht in het 5de jaar. Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt deze richting ook in het 6de jaar ingericht. De richting Secretariaat-Talen wordt in schooljaar 2023-2024 enkel nog ingericht in het 6de jaar.

Doorstroomprofiel

Taal en Communicatie is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Taal en Communicatie situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

  • Communicatiemanagement
  • Communication Management (E)
  • Journalistiek
  • Media and Entertainment Business
  • Office Management

Onderwijs

  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Wiskunde
3
3
iLearning / Stem
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Project
1
1
Financiële geletterdheid
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Nederlands
5
4
Engels
4
4
Frans
4
4
Duits
2
2
Communicatie
3
3
Taalproeverij
1
1
Evenementen
1
1