Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Medico-Sociale Administratie

specialisatiejaar (TSO)

Binnen de zorgsector is er meer en meer nood aan bedienden die deelaspecten van de specifieke administratieve en secretariële taken als specialisatie uitgediept hebben. Als eerste Limburgse school richt de Provinciale Handelsschool Hasselt de richting Medico-sociale administratie in. Dit unieke specialisatiejaar richt zich volledig op de non-profitsector. Een waaier aan boeiende jobs in de medische, sociale of welzijnssector biedt zich aan voor wie dit
specialisatiejaar met succes beëindigt.

Gezondheidscentra, mutualiteiten, OCMW’s, CLB’s, diensten voor adoptie en pleegzorg bieden werk aan de houders van een certificaat Medico-Sociale Administratie. Een belangrijk accent wordt gelegd op praktijkgerichte stages. Op die wijze trachten we ervoor te zorgen dat de specialisatie een directe binding heeft met de mogelijke tewerkstelling achteraf. Overigens: naast het certificaat Medico-Sociale Administratie behaalt elke afgestudeerde tevens een EHBO-diploma. Nog een meerwaarde voor wie op zoek gaat naar een job in de ‘zachte’ sector!

De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Woensdag wordt voorbehouden voor studie-uitstappen, stagebesprekingen, voordrachten van deskundigen, ...

Vak

Uren

De zorginstellingen, sociaal recht en patiëntenrecht

12

Toegepaste psychologie

2

Toegepaste informatica / dactylo

2

Stage

8 weken

Vaktechnieken

1

Nederlands

3

Frans

3

Engels

3

Duits

2