Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

Naar het eerste middelbaar

Proficiat!

De Provinciale Handelsschool bestaat meer dan 75 jaar! Heel veel leerlingen zijn er al afgestudeerd. 

In de eerste graad kan je een andere manier van onderwijs leren kennen dan je tot nu toe gewoon was: teamteaching. Dat betekent bijvoorbeeld dat je soms door meerdere leerkrachten begeleid wordt of tijdens een groepsopdracht nu eens door de ene, dan weer door de andere leraar gecoacht wordt.

Je werkt in een sfeer van openheid en vertrouwen. Dankzij duidelijke afspraken en talrijke boeiende activiteiten rond groepsvorming zal je je goed voelen in je klas en betere schoolresultaten bereiken.

Je eigen leerproces in handen

In teamteaching bepaal je je eigen leertempo. Om je te helpen omgaan met deze uitdaging krijg je een weekplanner, die je herinnert aan belangrijke aandachtspunten:

  • Wat moet ik afgewerkt hebben?
  • Waaraan mag ik werken?
  • Hoe schat ik mij voor welk onderdeel in?
  • Welk didactisch materiaal heb ik nodig?
  • Krijg ik een toets of een taak en zo ja wanneer?
  • Heb ik de eindtermen die hieraan verbonden zijn bereikt?
  • Vindt de leerkracht ook dat ik de eindtermen heb bereikt?
  • Wat is de feedback van de leerkracht?

Een goede begeleiding is noodzakelijk

Omdat je vanuit je eigen interesses leert, is een goede begeleiding noodzakelijk. Jij gaat samen met je coach op pad om de doelen die de overheid ons oplegt, te behalen. Dit doe je op je eigen tempo met verschillende oefeningen, thema’s en projecten. Je gaat zelf op zoek en leert jezelf beter inschatten.

We pakken dit proces stap voor stap aan. Schrik hoef je dus zeker niet te hebben. Elke jongere krijgt begeleiding op maat om je kennis en vaardigheden bij te brengen. Soms is het nodig dat we naast zelfstandig werk ook instructie geven en samen werken.

Ben je geïnteresseerd in Teamteaching?

Wij bieden teamteaching aan in onderstaande studierichtingen:

Heb je liever traditioneel les?

Dat kan ook nog steeds. Neem contact met ons op, wij leggen je graag alles uit van naald tot draad.